Dr Kherun Nita Ali – QS Link Bulletin

Perkasa BIM – Harian Metro

Kuala Lumpur : Industri pembinaan sering dikaitkan dengan masalah kos, masa dan kualiti termasuk pelbagai permasalahan serta tadbir urus yang kadang kala merumitkan.

Namun, disebalik masalah ini, Sistem Informasi Permodelan Bangunan (BIM), dilihat antara penyelesaian terbaik bagi mengatasi pelbagai masalah yang sering dihadapi industri pembinaan konvensional.

Malah, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) turut aktif melaksanakan inisiatif bersepadu sebagai agenda dalam memperkukuh industri pembinaan negara dengan memperkenalkan BIM. [Read more…]

BIM di Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru

Galakan pembelajaran BIM di peringkat pengajian tinggi dan perlaksanaannya. Klip video.

QS Head Presented Building Information Modelling Educational Framework For QS Program

Dr. Kherun Nita Ali, Head of Department of Quantity Surveying, presented Building Information Modelling (BIM) Educational Framework at a Dialogue Session between Quantity Surveying Accreditation Council (QSAC) and Public and Private Institutions of Higher Learning (IHL) at Universiti Teknologi Malaysia, Jalan Semarak, recently.

QS Head Presented Building Information Modelling Educational Framework For QS Program